Geen berichten gevonden. Voeg de tag 'featured' toe aan het bericht dat u hier wilt weergegeven.

Nieuwe barkoeling

Afgelopen maandag , 6 november 2017, hebben wij een nieuwe barkoeling
geinstaleerd: compleet met binnenverlichting!
Gerard Quinten, Jan Mathijssen, Tjeerd Bergsma : heel hartelijk
bedankt voor jullie inzet hierbij!
Wij hopen van dit apparaat nog jarenlang gebruik te kunnen maken
maar dat gaat niet zonder de nodige voorzichtigheid van diegene die
de bar bedient!

Nieuwe barcooler met binnenverlichting

 

 

Jaarprogramma TTV QUICK’20 2017-2018 -nieuwste versie

     4    september 2017       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      5    september 2017       Zaal open voor eerste training nieuwe seizoen.
DVO hier (op onze uitnodiging)

     11  september 2017       Start najaarscompetitie 2017

     24  september 2017       BoescoolFit- en Cultuur, zondag, 14.00 t/m 18.00
Presentatie in sporthal / Thijcollege Oldenzaal

      30  oktober      2017       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      12  december  2017       Handicaptoernooi (enkel), dinsdag, aanvang 19.30

      9    januari        2018       Nieuwjaarsborrel, dinsdag, aanvang 21.00 (na training)

      15  januari        2018       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      16  januari        2018       Algemeen Clubkampioenschap – Frans Volmer-
Wisselbeker, dinsdag, aanvang 19.30

      5    februari      2018       Algemene Leden Vergadering, maandag, aanvang 20.00
-inzage financiële stukken vanaf 19.30-

      20  februari      2018       Handicaptoernooi (dubbel), dinsdag, aanvang 19.30

      12  maart         2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      ??  mei             2018        Clubkampioenschappen S1, S2 en S3 klasse, dinsdag,
aanvang 19.30 (nader vaststellen)

      14   mei            2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      24   juni            2018       Fietsdag voor leden en  aanhang/familieleden,
zondag, aanvang 13.30

      9     juli             2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

??  juli              2018        Toernooi Tus Hilter in Hilter, vrijdag, aanvang 19.30
(nader vaststellen)     

 

 


Hilter op bezoek

In het kader van de nu jaarlijks gehouden uitwisseling was vrijdag 14 juli de datum voor
het bezoek van Tus Hilter aan Oldenzaal. Omdat we wat regen verwachtten hadden we
een partytent voor de deur gezet, beschikbaar gesteld door Gerard Quinten. Rob Huegen
had een grote braadpan klaar gezet en dat bleek weer een goed recept voor deze avond.
Met zijn zelf bereidde salades en gemarineerd vlees werd de avond besloten met een
onvergetelijk feestmaal!

De oosterburen waren met 14 man overgekomen, wij met 16 man dus ging Alex de
duitsers versterken! Helaas voor hen heeft dat niet mogen baten want alle 4 teams van
Quick’20 werden winnaar van de onderlinge wedstrijden. Eindelijk een keer!!!!

De foto’s die Rob van den Einde genomen heeft staan onder de rubriek foto’s onder
uitwisseling Hilter. Verder heeft Holger Straede een serie genomen die te vinden zijn
onder de volgende link : https://www.flickr.com/photos/tushilter_tt/albums/72157683909193431

 

Clubkampioenschap S1, S2 en S3

De dit jaar gehouden clubkampioenschappen in de S1-, S2- en S3 klasse werden
dinsdag 30 mei gehouden in onze sportzaal. Ondanks de verplaatsing en de late
aankon
diging waren er genoeg deelnemers om er een spannende strijd van te maken.
Heinz Veldkamp kon zijn nieuwe rubbers uitproberen en ook zijn nieuwe schoenen!

Heinz z'n nieuwe equipment!

Heinz z’n nieuwe equipment!

In de S3-klasse toonde Frans van der Wal zijn overmacht!

Jan Thijssen was glorieus winnaar in de S2-klasse!

In de S1-klasse ging dit jaar een nieuwe winnaar met
de eer strijken nl. Alexander Veldkamp!

De hele organisatie was weer in handen van onze onvolprezen Robert van den Einde.
Door de snelle organisatie was het nog niet mogelijk om bekers te krijgen maar deze zullen
op dinsdag 6 juni alsnog worden uitgereikt!

 

sfeermoment 2

sfeermoment 1

De winnaars: v.l.n.r. Alex, Jan en Frans

De winnaars: v.l.n.r. Alex, Jan en Frans

sfeermoment

sfeermoment 2

Open Oldenzaals kampioenschap wordt verzet

Het geplande Open Oldenzaalse kampioenschap voor leden en oudleden en inwoners van
Oldenzaal is uitgesteld omdat er veel mensen niet kunnen op de zaterdag 3 juni
vanwege de Pinkstervakantie.
Wij zullen de mensen die zich al wel hadden opgegeven voor dit moment
moeten teleurstellen maar we zijn al druk bezig een nieuwe datum te plannen!
Via deze website maar ook via Facebook zal dit kenbaar gemaakt worden!

 

QUICK’20-CLUBKAMPIOENSCHAPPEN S1, S2 en S3

Dinsdag 30 mei a.s. worden de (eerder uitgestelde) clubkampioenschappen van TTV Quick’20
gehouden in de S1, S2 en S3-klasse.
Aanvang 19.30!
Opgave kan niet meer via een opgavelijst op het prikbord dus zal dat nu moeten gaan via
de nieuwe club-app  ‘quick’20 tafeltennis
of via e-mail naar Robert van den Einde:  rhmvandeneinde@gmail.com

Geef je snel op omdat het nog maar kort dag is! Bij te weinig deelname zal het toernooi niet
kunnen doorgaan dus laat a.u.b. weten dat je beschikbaar bent!

Bekercompetitie 2017

Voor de bekercompetitie van dit jaar kan men zich opgeven via het opgave-formulier
dat op het prikbord in de gang hangt.  Opgave van de teams kan uiterlijk tot voor 3 april 2017.
Start van de competitie is vanaf 24 april 2017.

E.e.a staat ook vermeld in het laatste competitie-bulletin!

Handicap-dubbel 2017

Ondanks de wat magere inschrijving van 5 teams werd het dinsdagavond
21 febr. 2017 een memorabele avond. Natuurlijk speelde de voorsprong
van sommige teams vanwege de handicap parten maar er moest nog gekeken
worden naar het aantal gewonnen sets om vast te stellen wie de tweede plaats
had bemachtigd. Uiteindelijk bleken dit Faisal Bakira met zijn maatje Melvin
D’Silva te zijn! Van harte gefeliciteerd!
Winnaar werd zonder enige twijfel het koppel Gerard Quinten en Jan Thijssen!
Van deze zijde van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
Het geheel was weer in organisatorische handen van Robert van den Einde, die ook
de beschikbare VVV-bonnen uitreikte. Robert hartelijk bedankt voor de prima organisatie!

Winnaars Gerard en Jan

Winnaars Gerard en Jan

Faisal en Melvin

Faisal en Melvin

De 4 winnaars samen

De 4 winnaars samen

 

Handicaptoernooi – dubbel

Op dinsdagavond 21 februari, vanaf 19.30, zal er weer het jaarlijkse
handicap-dubbelclubkampioenschap plaats vinden. Deelname kost
€2,50 per persoon. Opgave bij Robert v.d.Einde via groeps-app of
per email : rhmvandeneinde@gmail.com
Opgave kan individueel of per paar.

Jumbo Sparen voor je Sportvereniging

Beste leden,
op 8 februari jl. is de Jumbo begonnen met een actie: Sparen voor je Sportvereniging!
Deze actie duurt tot en met dinsdag 14 maart 2017. Dit is dus een zeer korte tijd!!!
Bij elke 10 euro aankoop bij de Jumbo ontvangt men een ‘Sparen voor je Sportvereniging’
-sportpunt met een code. Dit sportpunt kan men in de dropbox naar keuze  (dus
TTV Quick’20 tafeltennis!!!) doen. Deze boxen staan bij de uitgang van de winkel of
men kan ze in de dropbox bij ons in de kantine doen.
Er is bij deze actie een bedrag van € 7500,– ter beschikking gesteld dat verdeeld wordt
naar rato van de ingeleverde spaarpunten. Men kan de sportpunten met code ook zelf
toewijzen aan onze vereniging via website jumbosparenvoorjesportvereniging.nl
Er zijn een aantal doelen aangegeven waarvoor men kan sparen als vereniging.
Helaas staan er voor ons als tafeltennisvereniging geen bruikbare doelen vermeld
maar er kan overleg gepleegd worden met de organisatie waarvoor we het beschikbare
bedrag wel willen gebruiken. Enige voorwaarde is dat er ook daadwerkelijk materialen
gekocht worden, dus geen geld voor in de clubkas!
Ik hoop dat iedereen van ons zoveel mogelijk in deze periode naar de Jumbo gaat, ook al is
het geen normale gang voor jullie. Doel is iets te kopen voor onze vereniging waar we wat
aan hebben bv. netjes, wedstrijd- en oefenballen enz.

Afgelopen maandag , 6 november 2017, hebben wij een nieuwe barkoeling
geinstaleerd: compleet met binnenverlichting!
Gerard Quinten, Jan Mathijssen, Tjeerd Bergsma : heel hartelijk
bedankt voor jullie inzet hierbij!
Wij hopen van dit apparaat nog jarenlang gebruik te kunnen maken
maar dat gaat niet zonder de nodige voorzichtigheid van diegene die
de bar bedient!

Nieuwe barcooler met binnenverlichting

 

 

     4    september 2017       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      5    september 2017       Zaal open voor eerste training nieuwe seizoen.
DVO hier (op onze uitnodiging)

     11  september 2017       Start najaarscompetitie 2017

     24  september 2017       BoescoolFit- en Cultuur, zondag, 14.00 t/m 18.00
Presentatie in sporthal / Thijcollege Oldenzaal

      30  oktober      2017       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      12  december  2017       Handicaptoernooi (enkel), dinsdag, aanvang 19.30

      9    januari        2018       Nieuwjaarsborrel, dinsdag, aanvang 21.00 (na training)

      15  januari        2018       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      16  januari        2018       Algemeen Clubkampioenschap – Frans Volmer-
Wisselbeker, dinsdag, aanvang 19.30

      5    februari      2018       Algemene Leden Vergadering, maandag, aanvang 20.00
-inzage financiële stukken vanaf 19.30-

      20  februari      2018       Handicaptoernooi (dubbel), dinsdag, aanvang 19.30

      12  maart         2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      ??  mei             2018        Clubkampioenschappen S1, S2 en S3 klasse, dinsdag,
aanvang 19.30 (nader vaststellen)

      14   mei            2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      24   juni            2018       Fietsdag voor leden en  aanhang/familieleden,
zondag, aanvang 13.30

      9     juli             2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

??  juli              2018        Toernooi Tus Hilter in Hilter, vrijdag, aanvang 19.30
(nader vaststellen)     

 

 


In het kader van de nu jaarlijks gehouden uitwisseling was vrijdag 14 juli de datum voor
het bezoek van Tus Hilter aan Oldenzaal. Omdat we wat regen verwachtten hadden we
een partytent voor de deur gezet, beschikbaar gesteld door Gerard Quinten. Rob Huegen
had een grote braadpan klaar gezet en dat bleek weer een goed recept voor deze avond.
Met zijn zelf bereidde salades en gemarineerd vlees werd de avond besloten met een
onvergetelijk feestmaal!

De oosterburen waren met 14 man overgekomen, wij met 16 man dus ging Alex de
duitsers versterken! Helaas voor hen heeft dat niet mogen baten want alle 4 teams van
Quick’20 werden winnaar van de onderlinge wedstrijden. Eindelijk een keer!!!!

De foto’s die Rob van den Einde genomen heeft staan onder de rubriek foto’s onder
uitwisseling Hilter. Verder heeft Holger Straede een serie genomen die te vinden zijn
onder de volgende link : https://www.flickr.com/photos/tushilter_tt/albums/72157683909193431

 

De dit jaar gehouden clubkampioenschappen in de S1-, S2- en S3 klasse werden
dinsdag 30 mei gehouden in onze sportzaal. Ondanks de verplaatsing en de late
aankon
diging waren er genoeg deelnemers om er een spannende strijd van te maken.
Heinz Veldkamp kon zijn nieuwe rubbers uitproberen en ook zijn nieuwe schoenen!

Heinz z'n nieuwe equipment!

Heinz z’n nieuwe equipment!

In de S3-klasse toonde Frans van der Wal zijn overmacht!

Jan Thijssen was glorieus winnaar in de S2-klasse!

In de S1-klasse ging dit jaar een nieuwe winnaar met
de eer strijken nl. Alexander Veldkamp!

De hele organisatie was weer in handen van onze onvolprezen Robert van den Einde.
Door de snelle organisatie was het nog niet mogelijk om bekers te krijgen maar deze zullen
op dinsdag 6 juni alsnog worden uitgereikt!

 

sfeermoment 2

sfeermoment 1

De winnaars: v.l.n.r. Alex, Jan en Frans

De winnaars: v.l.n.r. Alex, Jan en Frans

sfeermoment

sfeermoment 2

Het geplande Open Oldenzaalse kampioenschap voor leden en oudleden en inwoners van
Oldenzaal is uitgesteld omdat er veel mensen niet kunnen op de zaterdag 3 juni
vanwege de Pinkstervakantie.
Wij zullen de mensen die zich al wel hadden opgegeven voor dit moment
moeten teleurstellen maar we zijn al druk bezig een nieuwe datum te plannen!
Via deze website maar ook via Facebook zal dit kenbaar gemaakt worden!

 

Dinsdag 30 mei a.s. worden de (eerder uitgestelde) clubkampioenschappen van TTV Quick’20
gehouden in de S1, S2 en S3-klasse.
Aanvang 19.30!
Opgave kan niet meer via een opgavelijst op het prikbord dus zal dat nu moeten gaan via
de nieuwe club-app  ‘quick’20 tafeltennis
of via e-mail naar Robert van den Einde:  rhmvandeneinde@gmail.com

Geef je snel op omdat het nog maar kort dag is! Bij te weinig deelname zal het toernooi niet
kunnen doorgaan dus laat a.u.b. weten dat je beschikbaar bent!

Voor de bekercompetitie van dit jaar kan men zich opgeven via het opgave-formulier
dat op het prikbord in de gang hangt.  Opgave van de teams kan uiterlijk tot voor 3 april 2017.
Start van de competitie is vanaf 24 april 2017.

E.e.a staat ook vermeld in het laatste competitie-bulletin!

Ondanks de wat magere inschrijving van 5 teams werd het dinsdagavond
21 febr. 2017 een memorabele avond. Natuurlijk speelde de voorsprong
van sommige teams vanwege de handicap parten maar er moest nog gekeken
worden naar het aantal gewonnen sets om vast te stellen wie de tweede plaats
had bemachtigd. Uiteindelijk bleken dit Faisal Bakira met zijn maatje Melvin
D’Silva te zijn! Van harte gefeliciteerd!
Winnaar werd zonder enige twijfel het koppel Gerard Quinten en Jan Thijssen!
Van deze zijde van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
Het geheel was weer in organisatorische handen van Robert van den Einde, die ook
de beschikbare VVV-bonnen uitreikte. Robert hartelijk bedankt voor de prima organisatie!

Winnaars Gerard en Jan

Winnaars Gerard en Jan

Faisal en Melvin

Faisal en Melvin

De 4 winnaars samen

De 4 winnaars samen

 

Op dinsdagavond 21 februari, vanaf 19.30, zal er weer het jaarlijkse
handicap-dubbelclubkampioenschap plaats vinden. Deelname kost
€2,50 per persoon. Opgave bij Robert v.d.Einde via groeps-app of
per email : rhmvandeneinde@gmail.com
Opgave kan individueel of per paar.

Beste leden,
op 8 februari jl. is de Jumbo begonnen met een actie: Sparen voor je Sportvereniging!
Deze actie duurt tot en met dinsdag 14 maart 2017. Dit is dus een zeer korte tijd!!!
Bij elke 10 euro aankoop bij de Jumbo ontvangt men een ‘Sparen voor je Sportvereniging’
-sportpunt met een code. Dit sportpunt kan men in de dropbox naar keuze  (dus
TTV Quick’20 tafeltennis!!!) doen. Deze boxen staan bij de uitgang van de winkel of
men kan ze in de dropbox bij ons in de kantine doen.
Er is bij deze actie een bedrag van € 7500,– ter beschikking gesteld dat verdeeld wordt
naar rato van de ingeleverde spaarpunten. Men kan de sportpunten met code ook zelf
toewijzen aan onze vereniging via website jumbosparenvoorjesportvereniging.nl
Er zijn een aantal doelen aangegeven waarvoor men kan sparen als vereniging.
Helaas staan er voor ons als tafeltennisvereniging geen bruikbare doelen vermeld
maar er kan overleg gepleegd worden met de organisatie waarvoor we het beschikbare
bedrag wel willen gebruiken. Enige voorwaarde is dat er ook daadwerkelijk materialen
gekocht worden, dus geen geld voor in de clubkas!
Ik hoop dat iedereen van ons zoveel mogelijk in deze periode naar de Jumbo gaat, ook al is
het geen normale gang voor jullie. Doel is iets te kopen voor onze vereniging waar we wat
aan hebben bv. netjes, wedstrijd- en oefenballen enz.