Geen berichten gevonden. Voeg de tag 'featured' toe aan het bericht dat u hier wilt weergegeven.

ALV Febr. 2018

Beste tafeltennisvrienden,

op maandag 5 februari 2018 zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) over het jaar 2017
plaatsvinden in onze kantine. Aanvang is echter om 19.30 (stond eerder foutief om 20.00 uur
in een websitebericht) zoals in de persoonlijke uitnodiging is gesteld. Inzage van de financieele stukken is
dan dus mogelijk vanaf 19.00 uur.
Wij rekenen op een grote opkomst zodat we ook besluiten kunnen nemen die ondersteund
worden door een overgroot gedeelte van de achterban!

Bestuur TTV Quick’20

Henk van Benthem 25 jaar lid

Tijdens de strijd om de Frans Volmerwisselbeker was er nog gelegenheid om
Henk van Benthem in het zonnetje te zetten vanwege zijn 25-jarig lidmaat-
schap bij onze vereniging TTV Quick’20. Hij werd door de voorzitter van
harte gelukgewenst kreeg een paar flessen witte wijn met speciaal etiket
( grand cru) ter herdenking aan dit feestelijke feit.

Frans Volmer Wisselbeker

Op dinsdag 16 januari was het weer tijd voor onze algemene clubkampioenschap
met als inzet de Frans Volmer Wisselbeker. Er waren 14 deelnemers inclusief Chris Kleinhaarhuis van de 65+ groep. Begonnen werd met een tweestrijd voor plaatsing in de winnaars of verliezersronde. Iedere speler mocht zijn eigen tegenstander loten. De winnaars van deze tweestrijd loten daarna voor poule A of B van de winnaarsronde. De verliezers hetzelfde voor de verliezersronde. In poule A van de Winnaarsronde speelden Fady Saliba Haydow, Rob Huegen en Jan Thijssen. Poule B werd gevormd door Heinz en Alexander Veldkamp, Charles Cortsjens en Gerard Booijink. Poule A van de Verliezersronde werd gevormd door: Chris Machiels, Gerard Quinten, Chris Kleinhaarhuis en Peter Bosch. De andere poule werd gevormd door Faisal Bakira, Frans van der Wal en Harry Hendrikson.

Frans Volmer wisselbeker.

Bij afwezigheid van Henk van Benthem moest er dit jaar een andere winnaar komen!
De finale werd heel spannend en ging tussen Alexander Veldkamp en Fady Saliba Haydow.
Alex had zich al een beetje de beker toegeeigend toen hij met 2-0 in sets voorstond! Toen
kwam Fady echter op stoom en won de 2 volgende sets. In een enerverende 5e set werd het tenslotte
12-10 voor Fady die zich dit jaar dus algemeen clubkampioen mag noemen en de Frans Volmer-
wisselbeker mee naar huis mag nemen.  Fady van harte gefeliciteerd!!

 

De beide finalisten

Winnaar Fady

2e Alexander

 

 

 

 

 

 

Publiek met wave

 

Huidige commissies en bestuur

Voor de komende ALV hierbij een overzicht van de commissies en bestuur met huidige bezetting.

1) Bestuur:  voorz. Harry Hendrikson (aftr. en herkiesbaar)
secr.    Alexander Veldkamp (herkiesbaar)
penn.  Gerard Booijink (aftr. en herkiesbaar)
leden  Jan Thijssen en Charles Cortstjens

2) Wedstrijdsecretaris: Gerard Quinten

3) Barcommissie: Tjeerd Bergsma, Jan Schoolkate

4) Toernooicommissie: Robert van den Einde, Jan Thijssen

5) Technische commissie: Alex Veldkamp, Jan Thijssen, Gerard Quinten

6) Materialen commissie: Gerard Quinten, Harry Hendrikson

7) Activiteiten commissie: Gerard Quinten, Jan Schoolkate, Susan Smelter

8) Kascommissie: Jeroen Holterman, Tjeerd Bergsma, reserve Heinz Veldkamp.

Wij hebben geen van de bovenstaande personen benaderd om komend jaar weer
zitting te nemen in deze commissies maar wij gaan hier wel van uit! Mochten er
mensen zijn die dat niet meer willen of personen die graag deel willen uitmaken van
een commissie, laten die zich even in verbinding stellen met de secretaris of voorzitter.

 

Nieuwjaarsborrel 2018

Op 9 januari 2018 was er na de training om 21.00 een nieuwjaarsborrel in onze kantine.
Nadat de voorzitter in zijn toespraak het hele afgelopen jaar nog eens chronologisch
langs was gegaan , daarbij een blijk van waardering uitsprak voor alles wat Jan Thijssen
afgelopen jaar had georganiseerd , kwam tot slot nog een vergeten item naar boven.
Tijdens de laatste check van het bestuur betreffende de jubilarissen kwam de naam
Herman Wiggers naar voren.
Herman was al gestopt als lid in de helft van vorig jaar maar het bleek dat hij, evenals
onze vorige jubilaris Frans van der Wal, ook ingeschreven stond per september 1992!
Dus werd de toespraak besloten met het in het zonnetje te zetten van Herman, niet
alleen vanwege zijn jubileum maar ook vanwege zijn tomeloze inzet inzake alles op
bar/kantinegebied! Verder was het een wederom gezellige bijeenkomst vergezeld met
een hapje en een drankje!

Onze jubilaris Herman Wiggers

 

Gezelligheid troef bij 65+-groep

Vanmiddag , dinsdag 9 januari 2018, even gekeken bij onze nieuwe aanwinst de 65+-groep.
Alle tafels bezet met zelfs nog een paar mensen op de bank aan het wachten: kortom
weer een prima bezetting in een gezellige sfeer! Onderstaand enige foto’s ter illustratie!

 

 

 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Op maandag 5 februari zal de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

Aanvang 20.00 uur, inzage financiële stukken vanaf 19.30.

Voor een ieder ter overweging: Denk eens na over het deelnemen in een bepaalde
commissie! Het ledenaantal slinkt en alle werk komt op dezelfde schouders terecht!
De huidige commissies met bezetting zullen hier nog weergegeven worden.

Nieuwjaarsborrel 2018 voor leden en 65+groep

Na de training op dinsdag 9 januari zal er om ca. 21.00 uur
een nieuwjaarsborrel gehouden worden. Aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld!
Voor de nieuwe 65+groep heeft deze al plaatsgevonden op dinsdag
2 januari. Deze groep breidt zich gestadig uit, nu al zo’n 20 mensen,
en de gezellige nieuwjaarsborrel op die dinsdagmiddag was ook goed bezet!

Fijne feestdagen

TTV Quick’20 wenst haar leden en oud-leden een gezellig kerstfeest en een voorspoedig 2018.

Handicaptoernooi 2017

Er werd op dinsdag 12 december 2017 weer gestreden tijdens het jaarlijkse handicaptoernooi. Bij dit toernooi moeten de sterkere spelers van de vereniging punten voorsprong geven aan zwakkere tegenstanders. De inzet van het toernooi is dat iedereen het toernooi kan winnen. De winnaar van het laatste toernooi, Henk van Benthem, wist ter nauwer nood de poule fase te overleven. Hij verloor van poule winnaar Jan Thijssen en Chris Machiels, maar omdat hij Alexander Veldkamp in 3 games wist te verslaan en die van Chris had gewonnen in 5 games, betekende dat Henk alsnog mocht proberen zijn titel te verdedigen. In de andere poule was het minder spannend. Jeroen Holterman wist daar net zoals Jan Thijssen alles te winnen. Fadi Saliba Haidon moest alleen tegen Jeroen een nederlaag accepteren.

Dit leverde de volgende halve finales op: Jeroen vs. Henk en Fadi vs. Jan. Jeroen wist tegen Henk niet de overhand te krijgen en moest zijn eerste nederlaag accepteren. Het zelfde lot wachtte Jan, als wist hij nog wel een 5de game eruit te slepen tegen Fadi. Hierdoor werd de finale uitgevochten door de nummers 2 van beide poules. Henk toonde in de finale aan toch constanter te spelen en wist deze uiteindelijk met 3-1 te winnen. Hierdoor mocht Henk aan het einde van de avond de wisselbeker weer in ontvangst nemen. Tijdens het toernooi waren er hapjes die werden geserveerd door Gerard Booijink die de bar deze avond bemande. Foto’s hieronder.

Finalepartij Henk vs Fadi

Prijsuitreiking door Robert

De beide finalisten

Beste tafeltennisvrienden,

op maandag 5 februari 2018 zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) over het jaar 2017
plaatsvinden in onze kantine. Aanvang is echter om 19.30 (stond eerder foutief om 20.00 uur
in een websitebericht) zoals in de persoonlijke uitnodiging is gesteld. Inzage van de financieele stukken is
dan dus mogelijk vanaf 19.00 uur.
Wij rekenen op een grote opkomst zodat we ook besluiten kunnen nemen die ondersteund
worden door een overgroot gedeelte van de achterban!

Bestuur TTV Quick’20

Afgelopen maandag , 6 november 2017, hebben wij een nieuwe barkoeling
geinstaleerd: compleet met binnenverlichting!
Gerard Quinten, Jan Mathijssen, Tjeerd Bergsma : heel hartelijk
bedankt voor jullie inzet hierbij!
Wij hopen van dit apparaat nog jarenlang gebruik te kunnen maken
maar dat gaat niet zonder de nodige voorzichtigheid van diegene die
de bar bedient!

Nieuwe barcooler met binnenverlichting

 

 

     4    september 2017       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      5    september 2017       Zaal open voor eerste training nieuwe seizoen.
DVO hier (op onze uitnodiging)

     11  september 2017       Start najaarscompetitie 2017

     24  september 2017       BoescoolFit- en Cultuur, zondag, 14.00 t/m 18.00
Presentatie in sporthal / Thijcollege Oldenzaal

      30  oktober      2017       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      12  december  2017       Handicaptoernooi (enkel), dinsdag, aanvang 19.30

      9    januari        2018       Nieuwjaarsborrel, dinsdag, aanvang 21.00 (na training)

      15  januari        2018       Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      16  januari        2018       Algemeen Clubkampioenschap – Frans Volmer-
Wisselbeker, dinsdag, aanvang 19.30

      5    februari      2018       Algemene Leden Vergadering, maandag, aanvang 20.00
-inzage financiële stukken vanaf 19.30-

      20  februari      2018       Handicaptoernooi (dubbel), dinsdag, aanvang 19.30

      12  maart         2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      ??  mei             2018        Clubkampioenschappen S1, S2 en S3 klasse, dinsdag,
aanvang 19.30 (nader vaststellen)

      14   mei            2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

      24   juni            2018       Fietsdag voor leden en  aanhang/familieleden,
zondag, aanvang 13.30

      9     juli             2018        Bestuursvergadering, maandag, aanvang 19.30

??  juli              2018        Toernooi Tus Hilter in Hilter, vrijdag, aanvang 19.30
(nader vaststellen)     

 

 


In het kader van de nu jaarlijks gehouden uitwisseling was vrijdag 14 juli de datum voor
het bezoek van Tus Hilter aan Oldenzaal. Omdat we wat regen verwachtten hadden we
een partytent voor de deur gezet, beschikbaar gesteld door Gerard Quinten. Rob Huegen
had een grote braadpan klaar gezet en dat bleek weer een goed recept voor deze avond.
Met zijn zelf bereidde salades en gemarineerd vlees werd de avond besloten met een
onvergetelijk feestmaal!

De oosterburen waren met 14 man overgekomen, wij met 16 man dus ging Alex de
duitsers versterken! Helaas voor hen heeft dat niet mogen baten want alle 4 teams van
Quick’20 werden winnaar van de onderlinge wedstrijden. Eindelijk een keer!!!!

De foto’s die Rob van den Einde genomen heeft staan onder de rubriek foto’s onder
uitwisseling Hilter. Verder heeft Holger Straede een serie genomen die te vinden zijn
onder de volgende link : https://www.flickr.com/photos/tushilter_tt/albums/72157683909193431

 

De dit jaar gehouden clubkampioenschappen in de S1-, S2- en S3 klasse werden
dinsdag 30 mei gehouden in onze sportzaal. Ondanks de verplaatsing en de late
aankon
diging waren er genoeg deelnemers om er een spannende strijd van te maken.
Heinz Veldkamp kon zijn nieuwe rubbers uitproberen en ook zijn nieuwe schoenen!

Heinz z'n nieuwe equipment!

Heinz z’n nieuwe equipment!

In de S3-klasse toonde Frans van der Wal zijn overmacht!

Jan Thijssen was glorieus winnaar in de S2-klasse!

In de S1-klasse ging dit jaar een nieuwe winnaar met
de eer strijken nl. Alexander Veldkamp!

De hele organisatie was weer in handen van onze onvolprezen Robert van den Einde.
Door de snelle organisatie was het nog niet mogelijk om bekers te krijgen maar deze zullen
op dinsdag 6 juni alsnog worden uitgereikt!

 

sfeermoment 2

sfeermoment 1

De winnaars: v.l.n.r. Alex, Jan en Frans

De winnaars: v.l.n.r. Alex, Jan en Frans

sfeermoment

sfeermoment 2

Het geplande Open Oldenzaalse kampioenschap voor leden en oudleden en inwoners van
Oldenzaal is uitgesteld omdat er veel mensen niet kunnen op de zaterdag 3 juni
vanwege de Pinkstervakantie.
Wij zullen de mensen die zich al wel hadden opgegeven voor dit moment
moeten teleurstellen maar we zijn al druk bezig een nieuwe datum te plannen!
Via deze website maar ook via Facebook zal dit kenbaar gemaakt worden!

 

Dinsdag 30 mei a.s. worden de (eerder uitgestelde) clubkampioenschappen van TTV Quick’20
gehouden in de S1, S2 en S3-klasse.
Aanvang 19.30!
Opgave kan niet meer via een opgavelijst op het prikbord dus zal dat nu moeten gaan via
de nieuwe club-app  ‘quick’20 tafeltennis
of via e-mail naar Robert van den Einde:  rhmvandeneinde@gmail.com

Geef je snel op omdat het nog maar kort dag is! Bij te weinig deelname zal het toernooi niet
kunnen doorgaan dus laat a.u.b. weten dat je beschikbaar bent!

Voor de bekercompetitie van dit jaar kan men zich opgeven via het opgave-formulier
dat op het prikbord in de gang hangt.  Opgave van de teams kan uiterlijk tot voor 3 april 2017.
Start van de competitie is vanaf 24 april 2017.

E.e.a staat ook vermeld in het laatste competitie-bulletin!

Ondanks de wat magere inschrijving van 5 teams werd het dinsdagavond
21 febr. 2017 een memorabele avond. Natuurlijk speelde de voorsprong
van sommige teams vanwege de handicap parten maar er moest nog gekeken
worden naar het aantal gewonnen sets om vast te stellen wie de tweede plaats
had bemachtigd. Uiteindelijk bleken dit Faisal Bakira met zijn maatje Melvin
D’Silva te zijn! Van harte gefeliciteerd!
Winnaar werd zonder enige twijfel het koppel Gerard Quinten en Jan Thijssen!
Van deze zijde van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
Het geheel was weer in organisatorische handen van Robert van den Einde, die ook
de beschikbare VVV-bonnen uitreikte. Robert hartelijk bedankt voor de prima organisatie!

Winnaars Gerard en Jan

Winnaars Gerard en Jan

Faisal en Melvin

Faisal en Melvin

De 4 winnaars samen

De 4 winnaars samen

 

Op dinsdagavond 21 februari, vanaf 19.30, zal er weer het jaarlijkse
handicap-dubbelclubkampioenschap plaats vinden. Deelname kost
€2,50 per persoon. Opgave bij Robert v.d.Einde via groeps-app of
per email : rhmvandeneinde@gmail.com
Opgave kan individueel of per paar.