Onze vereniging is in een tweetal nieuwe jasjes gestoken. Een vernieuwde website en een kantine die een grondige opknapbeurt kreeg.  En dit tot ieders tevredenheid. Op 25 augustus j.l. werd de kantine officieel door voorzitter Charles Corstjens in gebruik genomen en werd er tevens aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van de club. Het geheel werd afgesloten met een dubbeltoernooi. Zie hiervoor ook de fotoimpressie.

Categories:

Comments are closed