Locatie

Tafeltennisvereniging Quick’20 heeft een eigen clubgebouw aan de Nagelstraat 70 te Oldenzaal en maakt gebruik van de gymzaal op het adres Nagelstraat 72. Beide direct gelegen naast het politiebureau.

Training voor senioren op de dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30 uur.

De competitie van de NTTB afdeling is op de dinsdagavond. 20 avonden per jaar. Ook op die avonden is er voor de leden die geen competitie spelen gelegenheid tot trainen.

Doelstelling TTV Quick’20:

Iedereen in Oldenzaal en omgeving gelegenheid geven om de tafeltennissport te beoefenen, zowel recreatief als in wedstrijdverband.

TTV Quick’20 wil een actieve en betrokken club zijn bij de samenleving, door contacten met sociale instellingen, verenigingen en bedrijven in Oldenzaal en omgeving. Door deze contacten zullen we ook samen met, en voor deze instellingen, verenigingen en bedrijven activiteiten ontwikkelen en uitvoeren.

Iedereen ongeacht geaardheid of overtuiging wordt in onze vereniging geaccepteerd. 

Sociale contacten binnen en buiten de vereniging vinden we erg belangrijk. De derde helft is even belangrijk als de wedstrijden.

.